ชุดเพาะเห็ด Seasons

PC のために ชุดเพาะเห็ด Seasons をダウンロード

最終更新日:

ชุดเพาะเห็ด Seasons の説明

สนุกกับการดูแลเห็ดนาเมโกะได้ทุกวัน
เห็ดนาเมโกะจากทั่วโลกจะปรากฎตัวตามฤดูกาล!!

เห็ดนาเมโกะตามฤดูกาลทั้ง 9 มาพบกับคุณแล้ว!!

คุณจะเก็บเกี่ยวเห็ดนาเมโกะทั้ง 120 แบบจาก 9 ฤดูกาลได้ครบมั้ยนะ

“อุปกรณ์” ในฉากของเกมจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล

อู้อี้อู้อี้ (สะสมสมุดภาพให้ครบล่ะ)

ตอนนี้มีฤดูกาลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว

เก็บวอลล์เปเปอร์พิเศษสำหรับแอปกันเถอะ!!

ใน “Mushroom Seasons” คุณสามารถใช้คะแนนที่ได้แลกรับ “วอลล์เปเปอร์” ได้ด้วย

แน่นอนว่าภาพวอลล์เปเปอร์ของแอปนี้หายากมากๆ

อู้อี้อู้อี้ (มีวอลล์เปเปอร์ตามฤดูกาลด้วยนะ)

วิธีเพาะปลูก

ให้อาหารเห็ดนาเมโกะบนขอนไม้ เห็ดนาเมโกะจะค่อยๆ โตขึ้น

ใช้นิ้วกวาดเพื่อเก็บเห็ดนาเมโกะที่โตเต็มที่ รับรองว่าจะสนุกจนหยุดไม่ได้

ถ้าทิ้งไว้นาน เห็ดนาเมโกะที่โตแล้วจะเหี่ยวได้ ระวังให้ดี!!

อู้อี้อู้อี้ (“เห็ดนาเมโกะเหี่ยว” ถึงจะเอาไปต้มหรือย่างก็กินไม่ได้นะ)
Enjoy care Meko Na mushrooms every day.
Meko Na mushrooms from around the world to appear in season !!

Meko Na mushrooms in season 9 to meet with you !!

You will reap the mushroom farm Meko 120 from the ninth season has reached me that.

 
“Device” at the scene of the game will change each season.

Mumble mumble (cumulative scrapbook full time).

Now a new season Increasing

Keep wallpaper app for myself !!

In “Mushroom Seasons” You can use points to redeem. “Wallpaper” as well.

Of course, the visual wallpaper app is extremely rare.

 
Mumble mumble (with wallpaper season too).

Cultivation method

Meko mushroom farm feeding timber. Mushroom farm Meko will gradually grow.

Swipe your finger to collect mushrooms Meko mature fields. That will not stop the fun.

 
If left for long Meko Na mushrooms grown wilt be careful !!

Mumble mumble (“Meko Na mushrooms wilt” to be boiled and roasted, they can not eat it).
คุณสมบัติขนาดเล็กได้รับการปรับ

 

最小 PC 要件

最小: お使いのデバイスは、最高の経験 OS のためのこれらの要件を満たす必要があります-Windows の10バージョン10586.0 またはそれ以上の, Xbox one.

アーキテクチャ: x64、x86

 

PC 上で ชุดเพาะเห็ด Seasons を使用する方法

 

あなたは、あなたの PC で ชุดเพาะเห็ด Seasons のようなアプリケーションを使うことを夢見ていますか?pc-Windows または MAC での作業 ชุดเพาะเห็ด Seasons を取得するには、以下の手順に従ってください。
 

[wp_ad_camp_1]

 

1. これらの Android エミュレータのいずれかをダウンロード

 

推奨:

i. Bluestacks: ダウンロードはこちら
ii. Nox ( より高速なのでお勧め ): ダウンロードはこちら

このアプリケーションは、PC/Mac ユーザーのために利用できて、そして作り付けのグーグル PlayStore を持っています。これは、コンピュータ上の電話のように動作し、あなたのコンピュータ上で ชุดเพาะเห็ด Seasons を実行できるようになります。

インストールプロセス全体で、アクティブなインターネット接続が必要です。

 

2. エミュレーターアプリをコンピューターにインストールする

これは、インターネット接続と PC に応じて2〜5分かかる場合があります。アプリを起動し、Gmail でサインインします。

 

インストール手順:

3. Bluestacks ホーム画面で、検索アイコンをクリックし、 “ชุดเพาะเห็ด Seasons ” を入力して、[検索] をクリックします。[インストール] をクリックして表示される多くのアプリケーションから適切なアプリを選択します。

4. ダウンロードしたすべてのアプリケーションがホーム画面に表示され、エミュレーターの “マイアプリ ” タブを使用して最小化またはアクセスできます。

5. アプリを起動し、pc で ชุดเพาะเห็ด Seasons の使用を開始します。

 

パソコンでアプリを楽しもう!!!

 

BlueStacks は安全ですか?

Bluestacks は、Windows または Mac デバイス上で Android アプリやゲームを実行するためのエミュレータです。ウィルスでも何でもないそれは完全にリスクフリーです。1. BlueStacks を使用して PC に ชุดเพาะเห็ด Seasons をインストールします。


BlueStacks は、あなたが PC 上で Android アプリを実行することができますアンドロイドアプリプレーヤーです.Bluestacks を搭載した PC にアプリをインストールする手順は次のとおりです。

  • 開始するには、 PC 用 BlueStacks をインストール
  • PC で BlueStacks を起動する
  • BlueStacks が起動したら、エミュレータの [マイアプリ] ボタンをクリックします。
  • 検索する: ชุดเพาะเห็ด Seasons
  • ชุดเพาะเห็ด Seasons アプリの検索結果が表示されます。インストールする
  • あなたの Google アカウントにログインして、Bluestacks で Google Play からアプリをダウンロードしてください
  • ログイン後、インターネット接続に応じて ชุดเพาะเห็ด Seasons のインストール処理が開始されます。


APK ダウンロードリンク
ชุดเพาะเห็ด Seasons のアプリ情報

アプリ 名 ชุดเพาะเห็ด Seasons
パッケージ名 jp.co.beeworks.funghiGardeningKitSeasonsThId
バージョン 1.0.1
評価 ( 87 )
サイズ 46.0 MB
要件 Windows 10/8/7, Windows Surface, Mac 0S
更新
インストール 1,000+
カテゴリー Casual, Games
開発者